Italienska


Sektionen verkar för att ta till vara intresset för Italienska fordon.


Fiat Campagnola 1972
Intervjuare: av Bengt Lidforss, Foto: Anton Lidforss.


kansliet@ahk.se


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se